↑ Return to АвториAuthors

Антонио МисиролиAntonio Missiroli

Антонио Мисироли е директор на Института за изследване на сигурността към Европейския съюз от 2012 г. Бил е съветник в Бюрото на съветниците по европейска политика на Европейската Комисия (BEPA) (2010-2012), Директор „Изследвания” в Центъра по Европейска политика в Брюксел (2005-2010), научен сътрудник и старши научен сътрудник в Европейския институт за изследване на сигурността в Париж (1998-2005), ръководител на отдел „Европейски изследвания” в CeSPI в Рим (1994-97), както и сътрудник в „St. Antony’s College” в Оксфорд (1996-97).

Освен журналист и коментатор по въпросите на ЕС и международните отношения,  д-р Мисироли е бил преподавател по европейска политика в Университета в Бат, по европейска сигурност в Университета в Тренто и по трансатлантическа сигурност в Бостънския университет. Понастоящем преподава Европейска външна политика в Университета „Джон Хопкинс” в Болоня и е гостуващ преподавател в Колежа на Европа в Брюж.

Има многобройни публикации в областта на европейските институции и политики (най-вече, Общата външна политика и политика за сигурност); съвременна Германия, Централна Европа, Скандинавия; история на  политическите науки, мозъчните тръстове и елити в Европа; италианската външна политика.

Д-р Мисироли има докторска степен по съвременна история от Скуола Нормале Супериоре в Пиза и магистърска степен по международна държавна политика от Университета „Джон Хопкинс”.Antonio Missiroli is Director of the European Union Institute for Security Studies as of 2012. Previously, he has been Advisor at the Bureau of European Policy Advisors (BEPA) of the European Commission (2010-2012); Director of Studies at the European Policy Centre in Brussels (2005-2010), and Research Fellow and Senior Research Fellow at the W/EU Institute for Security Studies in Paris (1998-2005). He was also Head of European Studies at CeSPI in Rome (1994-97) and a Visiting Fellow at St. Antony’s College, Oxford (1996-97).

As well as being a professional journalist and commentator on EU and international affairs, he has also taught European Politics at the University of Bath, European Security at the University of Trento, and Transatlantic Security at Boston University. He is currently adjunct professor of European Foreign Policy at SAIS/Johns Hopkins (Bologna) and visiting professor at the College of Europe (Bruges).

Widely published, he has written on EU institutions and policies (especially CFSP); contemporary Germany, Central Europe, Scandinavia; history of political science, think tanks and elites in Europe; and Italian foreign policy.

Dr. Missiroli holds a Ph.D degree in Contemporary History from the Scuola Normale Superiore (Pisa) and a Master’s degree in International Public Policy from SAIS/Johns Hopkins University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>