↑ Return to АвториAuthors

Владимир ГрадевVladimir Gradev

Проф. Владимир Градев е ръководител на катедра „Теория и история на културата” в специалност „Културология” на СУ „Св. Климент Охридски”, където преподава дисциплините „Теория на религията”, „Религия и култура” и „Политика и религия”. От 2001 до 2006 г. е посланик на България при Светия престол и Малтийския орден. Специализира в учебни заведения, като университетът „Париж 8″ (1993 г.); Европейски университетски институт, Флоренция (1994 – 1996 г.); Дом на науките за човека, Париж (2000 г.); Холандската академия за науки „Васенаар” (2001 г.) и др. Проф. Градев е Кавалер на големия кръст на Пиевия орден; Кавалер на големия кръст на ордена “Pro merito melitense” и е носител на международната награда на фондацията „Foyer des artistes” за 2005 г. за принос в областта на дипломацията. Той е почетен член на Старата флорентинска академия „Coleggio dei nobili” и членува в Международния комитет на “Les Etats généraux de la psychanalyse”. Автор е на книгите „Прекъсването на пътя” (2000), „Политика и спасение” (2005), „Между абсолютното тайнство и нищото” (2007) и на над 70 научни публикации, сред които и такива на френски, английски и италиански език.

  

Prof. Vladimir Gradev is Head of the Theory and History of Culture Department to the Faculty of Philosophy at Sofia University “St. Kliment Ohridski” where he lectures on Theory of Religion, Religion and Culture and Politics and Religion. He was Bulgarian Ambassador to the Holy See and the Maltese Knights from 2001 to 2006. He has specialized at educational institutions such as the University of Paris 8 (1993), the European University Institute, Florence (1994-1996); Home of the Human Sciences, Paris (2000); The Dutch Academy of Sciences “Wassenaar arrangement” (2001), etc. Prof. Gradev is Knight of the Grand Cross of the order of Pievia; Knight of the Grand Cross of the order “Pro merito melitense” and the winner of the international award of the Foundation “Foyer des artistes” in 2005 for contribution in the field of diplomacy. He is an honorary member of the old Florentine Accademia „Coleggio dei nobili” and member of the International Committee of the “Les Etats generaux de la psychanalyse”. He has published three books, as well as over 70 research papers in Bulgarian, French, English and Italian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>