↑ Return to АвториAuthors

Димитър БечевDimitar Bechev

Димитър Бечев е старши политически сътрудник и Директор на Представителството на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) в София. През 2006-2010 г. е научен сътрудник в Оксфордския център за европейски науки, лектор по международни отношения в Устър Колидж, Оксфорд, и гостуващ лектор в Университета Хитоцубаши в Токио. Той е регионален директор за Централна и Източна Европа в Oxford Analytica, водеща консултанска агенция  по актуални политически и икономически въпорси.

Г-н Бечев е публикувал многобройни анализи в областта на политиките за разширяване и добросъседство на ЕС, както и политическите процеси и съвременната история на Балканите. Публикувал е също във водещи периодични издания, като Journal of Common Market Studies и East European Politics and Societies.Има докторска степен по международни отношения от Оксфордския университет, както и бакалаварски степени по международни отношения и право от Софииския университет.

 Dimitar Bechev is Head of Sofia Office of the European Council on Foreign Relations. He is also affiliated with South East European Studies at Oxford (SEESOX), St. Antony’s College, Oxford. In 2006-2010, he was a Research Fellow at Oxford’s European Studies Centre and held a lectureship in International Relations at Worcester College, Oxford and a visiting professorship at Hitotsubashi University in Tokyo. He is a Region Head for Central and Eastern Europe at Oxford Analytica, a leading consultancy on current political and economic affairs.

Mr. Bechev has published widely on the EU’s enlargement and neighbourhood policies as well as the politics and modern history of the Balkans. He has also published in leading periodicals such as the Journal of Common Market Studies and East European Politics and Societies. He holds a D.Phil. (2005) in International Relations from the University of Oxford as well as graduate degrees in International Relations and Law from Sofia University.

Relations and Law from Sofia University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>