↑ Return to АвториAuthors

Карлос ЕддеCarlos Eddé

Карлос Едде е ливански политик. От 2000 г. е председател на ливанската партия Национален блок. През 2004 г. участва активно в политическата коалиция „14 март” и във формулирането на стратегията за обединяване на опозицията, което довежда до напускането на сирийците. Г-н Едде представя избирателен закон с цел реформиране на неефективната към момента избирателна система. Също така, по време на изборите представя подробен икономически план, целящ съживяването на ливанската икономика. Г-н Едде поддържа твърда политика срещу сектарианството и сирийското влияние в Ливан и подкрепя обезоръжаването на Хизбула.Carlos Eddé is a Lebanese politician. He has been the president of the Lebanese National Bloc since 2000. In 2004 he participated actively in the 14 March Alliance and was among those who formulated the strategy to unify the opposition, leading to the departure of the Syrians. He presented a complete electoral law to reform the inefficient election system based on the single district. He also put forward a complete economic plan at the time of the election aiming to reinvigorate the Lebanese economy. He keeps on a hard line against sectarianism, the Syrian influence in Lebanon and is in favor of the disarmament of Hezbollah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>