ИнтервютаInterviews

Интервю с г-н Рон ТонInterview with Mr. Ron Ton

Г-н Тон, през 2013 г. се отбелязват 10 години от създаването на Дипломатическия институт и Вие сте един от хората, участвали в неговото изграждане още от самото начало. Как виждате Института 10 години по-късно и каква е перспективата пред него в региона на Югоизточна Европа и в по-широк европейски контекст? Дипломатическият институт е създаден през септември …

View page »

Дипломатическият институт на 10 години – разговор с трима директори на ДИThe Bulgarian Diplomatic Institute has turned 10 – interview with three BDI directors

През 2013 г. се навършват 10 години от създаването на Дипломатическия институт при Министъра на външните работи и 5 години от първия брой на списание „Дипломация“. По този повод списанието публикува на страниците си разговор с три ключови фигури в изминалите години на създаване на Института, които разговарят за историята на ДИ и хвърлят и …

View page »

Интервю с г-жа Катрин Лалюмиер *Interview with Catherine Lalumière *

Европейският проект – преди и сега   Г-жо Лалюмиер, Вие сте била Генерален секретар на Съвета на Европа и заместник-председател на Европейския парламент, а понастоящем сте председател на Дома на Европа в Париж. На кой от тези постове сте се чувствала най-много „в свои води”? Кой и какво Ви вдъхновяваше в работата?       Обичах всички постове, …

View page »