Category Archive: Публикации

Публикации

Oct 22

Ролята на демографския фактор за миграционния натиск върху БългарияRole of the demographic factor in the migratory pressure exerted upon Bulgaria

През последните няколко години понятието „миграционен натиск“ стана изключително разпространено в медиите както в България, така и в чужбина. Провежданите на държавно ниво политики по отношение на миграционния натиск залягат в основата на все повече международни и правителствени документи.Over the past few years, the notion of “migratory pressure” has become particularly popular in the mass media – both in this country and abroad. The policies implemented on a government level with respect to the migratory pressure have already become part and parcel of an increasing number of national and international documents.

Oct 16

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗPRESIDENT OF THE EUROPEAN COUNCIL AND THE NEW CHALLENGES TO EUROPEAN UNION

С влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският съвет става част от институционалната рамка на Европейския съюз. Въвеждането на поста „постоянен председател“ на институцията има за основна цел да осигури по-силно ръководство и ефективност на работата на Европейския съвет и по-стабилно присъствие на ЕС на международната сцена.
От 1 декември 2014 г. Европейският съвет има нов председател – бившият премиер на Полша Доналд Туск. Той започна своя мандат с думите: „Пристигам в Брюксел от държава, която дълбоко вярва в значимостта на Обединена Европа“.За изминалата по-малко от година от встъпването си в длъжност той демонстрира желание за приемственост но и по-голяма категоричност, която контрастира с консенсусния стил на неговия предшественик, Херман Ван Ромпой. Целта на настоящата статия е да направи кратък преглед на първоначално декларирани от председателя приоритети и постигнатите резултати, както и да направи опит за оценка на лидерските качества и възможностите му да реагира адекватно на актуалните икономически и геополитически предизвикателства пред ЕС.

Oct 16

The European policy of Switzerland: an explanation essayThe European policy of Switzerland: an explanation essay

S’il fallait résumer en un seul mot la politique européenne de la Suisse, il suffirait d’écrire qu’elle est « compliquée ». Incompréhensible pour les uns, elle demeure l’objet de nombreux malentendus pour les autres. A la fois contradictoire et logique, elle répond à une dialectique tout helvétique qui voudrait que la Suisse se proclame européenne, sans vouloir accepter son appartenance à l’Europe. C’est ce qu’avaient merveilleusement résumé trente-trois personnalités suisses en février 2014, lorsque dans un appel pour la tenue d’États généraux européens à Berne le 10 mai de la même année, ils avaient constaté que «tous les Suisses sont des Européens! Mais [qu’] ils ne parviennent plus à définir leur destin dans leur propre famille[1] ». Histoire de famille donc, mais qui malheureusement tourne souvent au drame politique. Quoique la formule puisse surprendre, la Suisse a mal à l’Europe. Non par la faute des autres, mais par la sienne, incapable qu’elle fut, et qu’elle est, d’affirmer, par elle-même, une position claire qui la mettrait à l’abri d’une querelledans laquelle elle n’a de cesse de s’empêtrer.

Sep 30

What we talk about, when we talk about ‘Hybrid Threats’

An EUISS research paper prepared for the European Defence Agency Paris, September 2015   Introduction   Security analysts and practitioners have a tendency to coin new terms which capture the challenge(s) they are facing or the mandate(s) they are supposed to embrace. Terms such as ‘low-intensity conflicts’, ‘fragile’ or ‘failed states’, ‘asymmetrical threats’ or even, …

Continue reading »

Sep 28

Перспективите пред реализацията на Третия спасителен пакет за ГърцияThe Prospects for the Realization of the Third Bailout Package for Greece

Гърция е в криза от няколко години, която има вътрешнополитическо, финансово и икономическо изражение. Същевременно страната би трябвало да бъде водещата християнска държава в Югоизточна Европа, член на Европейския съюз и НАТО, и като такава да бъде естествен баланс на влиянието на Турция като мюсюлманска страна. Перманентният характер на гръцката криза обаче, като че ли поставя под риск досегашния баланс на регионалните сили и възлага на България нова мисия – да поеме отговорността на Атина, поне частично, в поддържане на пропорциите в т.нар. балкански триъгълник.

Sep 10

Отражение на състоянието на петролната търговия през 2015г. върху икономиките на развитите арабски държави. Възможности пред българския бизнесA Reflection of the Condition of the Oil Trade in 2015 on the Economies of Developed Arab Countries. Opportunities for Bulgarian Business

Структурата на икономиката на водещите в региона на Близкия изток и Африка държави Саудитска Арабия и Обединените Арабски Емирства ги прави на практика изцяло зависими от състоянието и развитието на петролната промишленост и търговията с нейни продукти на международните пазари. Над 90% от БВП, съответно приходите в държавната хазна, се осигуряват от реализираните количества добит петрол. От друга страна събитията от т.нар. Арабска пролет показаха, че именно благодарение на тези две държави беше осигурена финансово-икономическата стабилност на други арабски държави с ключово значение, като Египет, с което процесът на политическа, икономическа и финансова дестабилизация на арабския регион беше овладяна, поставена под контрол и създадени предпоставки за възстановяване.

Sep 10

НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ МИГРАЦИОНЕН ПЛАНTHE NEW EUROPEAN MIGRATION PLAN

Днес ЕК се очаква да обяви новият си план за справяне с бежанската криза, обхванала целия ЕС. Залегналият принцип обаче е известен – справедливо разпределение на имигрантите на квотен принцип, съобразен с броя на населението и степента на икономическо развитие на всяка отделна приемаща държава. Този принцип бе наложен от Германия и Франция, които би трябвало да са локомотивите на ЕС.

Какви са слабостите в този подход и защитен ли е българският национален интерес?

Jan 29

The bilateral economic and political cooperation between Bulgaria and Greece as a model of international relations and a factor of stability in Southeastern Europe – Second prize winner in the essay competition

Bulgaria and Greece have had an economic and political collaboration for 60 years by now actively promoting stability and economic development in the region. The aim of this report, it to examine the two major aspect of this partnership: the political and economic aspects through the theoretical prism of regional development. The ongoing cooperation supports the social cohesion and economic development of both Greece and Bulgaria, but it needs to surpass mainly resource limitations.

Older posts «

» Newer posts